آخرین اخبار : 

چگونه بدانم که به بیماری شبکیه مبتلا هستم یا خیر

چگونه بدانم که به بیماری شبکیه مبتلا هستم یا خیر؟

بیماری شبکیه در مراحل اولیه هیچ نشانه واضحی ندارد،

بنابراین ممکن است تا زمانیکه بسیار پیشرفت کند متوجه

آن نمی شوید.

تجربه هر فرد از علائم بیماری در این مرحله متفاوت است.

برخی از افراد موارد زیر را تجربه می کنند:

• دیدن “لکه های شناور” یا شکلهای عنکبوت مانند تیره

• دیدن لکه یا نقطه

• تار شدن دید– مثل نگاه کردن از پشت یک پرده

مایع که به شفافی آب نیست.

تشخیص زودهنگام بیماری شبکیه اهمیت ویژه ای دارد.

هر چه زودتر جهت شناسایی و مداوای مشکلی اقدام شود،

امکان موفقیت آمیز بودن درمان بیشتر خواهد شد.

برای حصول اطمنیان از تشخیص زودهنگام بیماری شبکیه،

چشمان شما باید سالی یکبار مورد معاینه قرار بگیرند.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور