آخرین اخبار : 

بهترین استاد عمل برداشتن عینک شامل لیزیک لازک و اسمایل کیست

بهترین استاد عمل برداشتن عینک شامل لیزیک لازک و اسمایل کیست؟

بهترین استاد جراحی برداشتن عینک به خصوص در

قرنیه های نازک فردی است که پیچیده ترین بیمارانی که

هیچیک از جراحان دیگر نتوانسته بودند انها را درمان کنند

تحت عمل جراحی موفقیت آمیز قرارداده و

تجربه زیادی در درمان این بیماران داشته باشد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور