آخرین اخبار : 

بیماری های قرنیه

بیماری های قرنیه

قرنیه در واقع پنجره چشم است

که نور از آن به چشم وارد می شود و به عنبیه می رسد.

موارد زیر مربوط به مشکلات قرنیه می باشد

سوزش قرنیه

فرسایش قرنیه

کراتوکونوس

التهابات پلک

دیستروفی اندوتلیامس

خشکی چشم

اختلالات چشم: اختلالات چشم مربوط به پلک و حتی مژه است

اختلالات سیستمیک مغزی که باعث اختلالات بینایی می شود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور