آخرین اخبار : 

مزایای عمل لیریک liric چیست؟

مزایای‌ عمل لیریک Liric چیست؟

اولا هیچ بافتی از قرنیه برداشته نمی شود

ثانیا باعث نازک شدگی قرنیه نمی شود پس در قرنیه نازک

هم قابل انجام است
برای هر شماره چشم یعنی نزدیک بینی دوربینی و آستیگمات و

پیرچشمی و حتی در بیمارانی که قبلا ابمروارید عمل کرده اند و

لنز داخل چشمی دارند قابل انجام است

و انقلاب بزرگی در چشم پزشکی محسوب می شود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور