آخرین اخبار : 

هزینه عمل تغییر رنگ

هزینه تغییر رنگ چشم چقدر است؟

هنوز لیزری که بتواند بدون عارضه تغییر رنگ چشم را ایجاد کند وارد کشور نشده است به محض ورود لیزر در مورد چگونگی دسترسی به آن و هزینه مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد .

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور