آخرین اخبار : 

نقشه های گاوسی، اولین بار برای توپوگرافی قرنیه توسط بارسکی پیشنهاد شد.
و همکاران [۸] حاصل ضرب شیب دارترین و مسطح ترین انحنا را در هر زمان معین نشان می دهد.
نقطه، و نشان داده شد که آنها حتی راس و مخروط قرنیه را بهتر تعیین می کنند، مستقل از ویدئوکراتوگرافی (VK) نرمال (یعنی فیکساسیون بیمار) آنها در ابتدا در توپوگرافی کراترون (Optikon، رم، ایتالیا) معرفی شدند
اخیراً توسط سیستم عامل های مدرن مانند MS-39 (CSO، فلورانس، ایتالیا

پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور