تزریق داخل چشمی

تزریق داخل چشمی آواستین

شرح عمل: یکی از داروهایی که به شکل تزریق داخل چشمی در چند سال اخیر استفاده می‌شود (Bevacizumab) به نام […]

تعریف تزریق داخل چشمی

 تزریق داخل چشمی چیست و در چه بیماریهای چشمی کاربرد دارد؟ یکی از مهمترین و پیشرفته ترین تحولات چشم پزشکی

آیلیا EYLEA چیست؟

آیلیا EYLEA چیست؟ آیلیا یا آفلیبرسپت Aflibercept یک داروی با ساختار آنتی بادی منوکلونال ضد فاکتور نو رگ زایی عروقی

پیمایش به بالا