آخرین اخبار : 

تزریق داخل چشمی

همه چیزدر موردتزریق های داخل چشمی

تزریق های داخل چشمی INTRA OCULAR INJECTIONS ۱.تعریف تزریق داخل چشمی چیست؟ ۲،هزینه تزریق داخل چشمی ۳.هزینه تزریق آیلیا چقدر است؟ ۴.آیلیا چیست؟ ۵.هزینه تزریق آواستین چقدر است؟ ۶.بهترین دکتر تزریق داخل چشم کیست؟ ۷.عوارض تزریق داخل چشمی چیست؟ ۸.آواستین چندباربایدتزریق شود؟ ۹.آواستین در چه بیماری های چشمی موثراست؟ ۱۰.آواستین ...

تعریف تزریق داخل چشمی

 تزریق داخل چشمی چیست و در چه بیماریهای چشمی کاربرد دارد؟ یکی از مهمترین و پیشرفته ترین تحولات چشم پزشکی در دهه اخیر تزریق داخل چشمی است که در بیماریهای قرنیه و شبکیه ناشی از بیماری قند فشار خون   انسدادهای عروقی ...

هزینه تزریق داخل چشم چقدر میشود؟

هزینه تزریق داخل چشم چقدر است؟ در صورتی که فرد بیمه تکمیلی داشته باشد هزینه تزریق داخل چشم توسط جراح چشم پزشک،متخصص چشم وفوق تخصص چشم رایگان است.

هزینه تزریق آیلیا EYLEA چقدر است؟

هزینه تزریق آیلیا EYLEA درصورتیکه بیمه تکمیلی هزینه آن را تقبل کند هزینه تزریق آیلیا توسط جراح چشم پزشک ،متخصص وفوق تخصص چشم رایگان است.

آیلیا EYLEA چیست؟

آیلیا EYLEA چیست؟ آیلیا یا آفلیبرسپت Aflibercept یک داروی با ساختار آنتی بادی منوکلونال ضد فاکتور نو رگ زایی عروقی است که کاربرد آن عمدتا در موارد بیماریهای شبکیه با تورم و خونریزی ماکولا که مقاوم به آواستین هستند به صورت تزریق داخل چشمی توسط ...

هزینه تزریق آواستینAvastin چقدر است؟

هزینه تزریق آواستین Avastin چقدر است؟ معمولا هزینه تزریق آواستین با بیمه های تکمیلی رایگان است البته قیمت آمپول 400 میلیگرمی آواستین بیش از چهارمیلیون تومان است اما میتوان یک آمپول را برای چند بیمار تزریق کرد.
دکتر مهرداد محمدپور