آخرین اخبار : 

جدیدترین عمل لیزر چشم

فمتولیزیک به زبان ساده

Femto-LASIK توسعه روش کلاسیک ثابت LASIK است. این یک تکنولوژی امن برای بیماران با نمره جشم ضعیف و دور چشم و همچنین انحنای قرنیه ای است. اصطلاح Femto-LASIK کمی گمراه کننده است، زیرا اصلاح واقعی قرنیه با استفاده از لیزر اگزایمر ...

کلینیک فوق تخصصی قوزقرنیه(کراتوکونوس)،لیزیک ولازک(برداشتن عینک)

 کلینیک قوزقرنیه(کراتوکونوس) و لیزیک ولازک (برداشتن عینک) دارای پزشک فوق تخصص قرنیه با بیست سال سابقه جراحی و رضایتمندی بالای بیماران و جدیدترین و به روزترین تجهیزات تشخیصی شامل توپوگرافی رنگی قرنیه ضخامت سنج اولتراسونیک قرنیه OCT قرنیه و شبکیه و ضخامت سنج اپی تلیوم ...

چگونه میتوانم چشمهایم را رنگ آبی یا سبزکنم

چگونه میتوانم چشمهایم را آبی یا سبز کنم وایا رنگی کردن چشم امکان پذیر است؟ رنگی کردن چشمها درحال حاضر عوارض زیادی دارد ولی به تازگی لیزرهایی در دست تحقیق متخصصین وجراحان چشم است که بتوان به کمک انها رنگ چشم ...

عمل ریلکس اسمایل چشم چیست؟

عمل ریلکس اسمایل چشم برای برداشتن عینک چیست وشرح عمل به چه صورت است؟ عمل ریلکس اسمایل چشم Relex smileکه یکی از جدید ترین روشهای لیزری برداشتن عینک ولنز میباشد بدین صورت است که ابتدا بااستفاده از لیزر فمتوسکند لنتیکول یا ...

ترانس اپیتلیال پی آرکی چیست؟

عمل چشم برداشتن عینک به روش ترانس اپیتلیال پی آرکی چیست وشرح عمل ان به چه صورت است؟ درعمل جراحی چشم برای برداشتن عینک ولنزبه روش ترانس اپیتلیال پی آرکی Transepithelial prk تمامی مراحل برداشتن اپیتلیوم وتراش قرنیه توسط لیزر اگزایمر ...

شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی درانسان

شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی درانسان چیست؟ شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی در بدن انسان جراحی آبمرواریدچشم است که نوع مدرن آن فیکو نامیده میشود وبعداز آن لیزیک درمقام دوم است که توسط جراح و متخصص چشم در ایران انجام میشود.
دکتر مهرداد محمدپور