آخرین اخبار : 

جراحی لیزری

اشعه درمانی پیشگیرانه با پروفیلاکتیک بعد از عمل

اشعه درمانی پیشگیرانه یا پروفیلاکتیک بعد از عمل لازک در این روش ابتدا عمل لازک انجام شود و سپس جهت جلوگیری از ایجاد قوزقرنیه عمل جراحی اشعه درمانی با کراس لینک انجام می شود که البته در بیمارانی هست که یا مشکوک به ...

جراحی چشم بالیزر

جراحی چشم بالیزر چگونه است؟ لیزرهای چشمی بسیار متنوع هستند ولی عمدتا شامل لیزرهای قرنیه و شبکیه می باشند و عمده انها لیزر اگزایمر و لیزر فمتوسکند هست که مانند یک چاقوی جادویی عمل کرده و برش و تراش قرنیه را برای برداشتن عینک بدون ...

اشعه درمانی باکراسلینک برای قوز قرنیه چیست؟

اشعه درمانی با کراسلینک CCLیاCXL چیست؟ اشعه درمانی با کراسلینک ccl استفاده از اشعه ماورای بنفش همزمان باویتامین ب باعث ایجاد پیوندهای محکم بین رشته های کلاژن میشود واستحکام قرنیه را بالا میبرد وتا حدود زیادی جلوی پیشرفت قوز قرنیه یا ...

شرایط به کاربردن جراحی لیزر اگزایمر

در چه کسانی میتوان از جراحی لیزر اگزایمر استفاده کرد؟ افرادی که حداقل 19 سال سن داشته باشند حداقل یک ونیم سال شماره چشم انها ثابت مانده باشدودید انها باعینک  کامل باشد بیماری چشمی یا جسمانی که نتایج عمل را محدود نماید نداشته ...

فرق لازک با لیزیک

فرق لیزیک بالازک پی آرکی چیست؟   درجراحی لازک اپیتلیوم قرنیه برداشته می شود و استرومای قرنیه با لیزر تراش داده می شود اما درلیزیک فلپ قرنیه برداشته شده و زیر آن با لیزر تراش داده می شود.  

روش های برداشتن عینک

روش های برداشتن عینک وخلاص شدن ازعینک چیست؟ روش های برداشتن عینک به دو دسته کلی تقسیم میشود.روش های لیزری شامل لازک(prk)،لیزیک و فمتولیزیک می باشد و روش های غیر لیزری شامل کارگذاری لنز های داخل چشمی می باشد.
دکتر مهرداد محمدپور