آخرین اخبار : 

جراحی لیزری

اشعه درمانی باکراسلینک برای قوز قرنیه چیست؟

اشعه درمانی با کراسلینک CCLیاCXL چیست؟ اشعه درمانی با کراسلینک ccl استفاده از اشعه ماورای بنفش همزمان باویتامین ب باعث ایجاد پیوندهای محکم بین رشته های کلاژن میشود واستحکام قرنیه را بالا میبرد وتا حدود زیادی جلوی پیشرفت قوز قرنیه یا ...

شرایط به کاربردن جراحی لیزر اگزایمر

در چه کسانی میتوان از جراحی لیزر اگزایمر استفاده کرد؟ افرادی که حداقل 19 سال سن داشته باشند حداقل یک ونیم سال شماره چشم انها ثابت مانده باشدودید انها باعینک  کامل باشد بیماری چشمی یا جسمانی که نتایج عمل را محدود نماید نداشته ...

فرق لازک بالیزیک

فرق لیزیک بالازک پی آرکی چیست؟ درجراحی لازک اپیتلیوم قرنیه برداشته میشود و استرومای قرنیه با لیزر تراش داده میشود ولی درلیزیک فلپ  قرنیه برداشته شده وزیر آن با لیزر تراش داده میشود

روش های برداشتن عینک

روش های برداشتن عینک وخلاص شدن ازعینک چیست؟ روش های برداشتن عینک به دو دسته کلی تقسیم میشود.روش های لیزری شامل لازک(prk)،لیزیک و فمتولیزیک می باشد و روش های غیر لیزری شامل کارگذاری لنز های داخل چشمی می باشد.

تغییر رنگ چشم

آیا تغییررنگ چشم امکان پذیر است؟ بله امکان پذیر است ولی هنوز روش بیخطری برای آن ابداع نشده است.
دکتر مهرداد محمدپور