آخرین اخبار : 

جراح چشم

گرانترین و ارزانترین جراح لیزیک و لازک

گرانترین و ارزانترین جراح لیزیک و لازک: در مورد هزینه عمل لیزیک و لازک باید گفت گرانترین جراحی در ایالاتمتحده امریکا با ۵۰۰۰ دلار و ارزانترین عمل در ایران با همان دستگاه و با جراح با تجربه تر در ایران با کمتر ...

لیزر مورد استفاده درعمل لیزیک چشم

لیزر مورد استفاده در لیزیک لازک پی ارکی چشم چیست؟ لیزر مورد استفاده در عمل عیوب انکساری چشم برای برداشتن عینک لیزر اگزایمر میباشد.

شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی درانسان

شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی درانسان چیست؟ شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی در بدن انسان جراحی آبمرواریدچشم است که نوع مدرن آن فیکو نامیده میشود وبعداز آن لیزیک درمقام دوم است که توسط جراح و متخصص چشم در ایران انجام میشود.

بهترین درمان آبمروارید(فیکو)

بهترین درمان آبمروارید چیست؟ تنها درمان آبمروارید جراحی وخارج کردن عدسی کدر شده وگذاشتن عدسی(لنز داخل چشمی) تا شونده میباشد. درمان آبمروارید با فیکو: نام کامل آن فیکوامولسیفیکاسیون میباشد که عبارت از خرد کردن وخارج کردن عدسی کدر شده است که با امواج ...

چشم وچشم پزشک خوب

چشم: چشم تنهاعضو داخلی بدن است که در هنگام بیداری به طور مستقیم با هوا درارتباط است وهنگام خواب با پلک پوشیده میشود. چشم پزشک خوب کیست؟ چشم پزشک خوب باید از همه بیماری های چشم وارتباط آنها با سایر بیماری های داخلی ...
دکتر مهرداد محمدپور