خشکی چشمDry eye

خشکی چشم وشستشوی پلک ها

درمان پلک ها برای زمانی مناسب اسب است که علایم خشکی چشم  به دلیل منشا محیطی می باشد.به آرامی فشردن

پیمایش به بالا