آخرین اخبار : 

روزه داری

روزه داری و چشم

فواید روزه بر کسی پوشیده نیست لذا فقط به اثرات مضر روزه داری در برخی بیماریهای چشمی اشاره میکنیم. 1- در افرادی که چه به دلیل جراحی چشمی و یا بیماریهای دیگر و یا به صورت اولیه دچار خشکی چشم هستند ...

روزه داری و عمل لیزیک چشم

آیا در عمل لیزیک چشم میتوان روزه گرفت؟ آیا هنگام روزه داری میتوان قطره های چشمی را برای عمل لیزیک ولازک استفاده کرد؟ سابقه یا انجام عمل جراحی لیزیک،لازک،فمتولیزیک،فمتواسمایل چشم وپی ارکی هیچگونه منعی برای روزه داری نیست. و قطره های تجویزی چون خاصیت ...

روزه داری و قوز قرنیه

آیا در قوز قرنیه میتوان روزه گرفت؟ قوز قرنیه یا کراتوکونوس Keratoconus منعی برای روزه داریFasting نمیباشد.

آستیگمات چشم و روزه داری

آیا آستیگمات چشم Astigmatism با روزه داریFasting بیشتر میشود؟ خیر.آستیگماتیسم چشم با روزه داری بیشتر نمیشود.

روزه داری وضعیفی چشم

آیا روزه داری Fasting باعث ضعیفی چشم و بالا رفتن نمره چشم میشود؟ خیر.روزه داری باعث بالارفتن شماره چشم وضعف چشم نمیشود.

دیابت(بیماری قند)وخونریزی داخل چشمی درروزه داری

آیا در بیماری قند یا دیابتDiabetes و خونریزی داخل چشمی Intraoclur bleeding میتوان روزهFasting گرفت؟ دراین موارد باید توسط جراح و متخصص چشم پزشک معاینه وبا ایشان مشورت فرمایید.
دکتر مهرداد محمدپور