آخرین اخبار : 

ساختمان وآناتومی چشم

مجرای اشکی چیست و کجا قرار دارد

بعد از تولید اشک توسط غده اشکی که در قسمت بالای چشم قرار دارد و مرطوب شدن چشم به وسیله آن، مقداری از اشک که در چشم شناور می ماند باید تخلیه شود. این تخلیه با پلک زدن از گوشه چشم ...

ویدیوفیلم اجزای طبیعی وآناتومی چشم

ویدیوفیلم اجزای طبیعی وآناتومی چشم NORMAL EYE چشم دارای قسمت های مختلفی است که ازبیرون به داخل شامل: قرنیه CORNEA عنبیه IRIS مردمک PUPILS لنزشفاف LENS زجاجیه Vitreous humor شبکیه RETIN عصب بینایی OPTIC NERVE است.اندازه مردمک توسط ماهیچه های عنبیه تنظیم میشود، و نور وارد شده به آن از این طریق ...
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور