آخرین اخبار : 

ساختمان وآناتومی چشم

ویدیوفیلم اجزای طبیعی وآناتومی چشم

ویدیوفیلم اجزای طبیعی وآناتومی چشم NORMAL EYE چشم دارای قسمت های مختلفی است که ازبیرون به داخل شامل: قرنیه CORNEA عنبیه IRIS مردمک PUPILS لنزشفاف LENS زجاجیه Vitreous humor شبکیه RETIN عصب بینایی OPTIC NERVE است.اندازه مردمک توسط ماهیچه های عنبیه تنظیم میشود، و نور وارد شده به آن از این طریق ...
دکتر مهرداد محمدپور