آخرین اخبار : 

ضعف چشم

خراشیدگی قرنیه

 کمک های اولیه خراشیدگی قرنیه ___________ ▪️خراشیدگی قرنیه نوعی پارگی یا ساییدگی روی قرنیه شما است. ▫️قرنیه شفاف است و از روزنه جلوی چشم محافظت می‌‌کند، دقیقا بر روی بخش رنگی چشم شما(که عنبیه نامیده می شود) قرار دارد. ◾️علت خراشیدگی قرنیه ============== ▫️خیلی چیزها می ...

علل دوبینی چشم

علل دوبینی چشم : وقتی چشم های خود را باز میکنید ،یک تصویر واضح و تک از هر چیزی را می بینید .این روند خودکار بستگی به هماهنگی بخش های مختلف دستگاه بینایی (چشم )دارد .این بخش ها بایستی با یکدیگر ...

انواع انحرافات چشم

1.ایزوتروپیا (انحراف چشم به داخل) : ایزوتروپی حالتی است که در آن در نگاه مستقیم به روبرو ، چشم به سمت داخل چرخیده است. این نوع انحراف شایعترین نوع استرابیسم در شیرخواران است . 2.اگزوتروپیا (انحراف جشم به خارج):نوع دیگری از انحرافات شایع چشمی است که ...
دکتر مهرداد محمدپور