آخرین اخبار : 

عمل برداشتن عینک ولنز

تخفیف پنجاه درصدی عمل لیزیک لازک فمتولیزیک و اسمایل

تخفیف پنجاه درصدی عمل لیزیک لازک فمتولیزیک و اسمایل خبر خوب یا بد : مطمئن باشید هیچ ارزانی بی علت نیست وقتی چیزی ارزانتر از قیمت مصوب عرضه میشه یعنی یک جای کار یا چندجای کار ایراد داره مهمترین مشکل تعداد ...

پیشرفته ترین عمل برداشتن عینک

پیشرفته ترین عمل برداشتن عینک: عمل فمتواسمایل است که به کمک لیزر فمتوسکند ویژومکس انجام می شود اما این لیزر دو مورد محدودیت دارد:1- برای همه چشمها و همه شماره ها و دوربینی قابل انجام نمی باشد و 2-اینکه به علت وسایل مصرفی زیاد گرانقیمت ...

راههای خلاصی از عینک

 راههای خلاصی از عینک بهترین و ارزانترین راه برای خلاصی از شر عینک راههای بسیار متفاوتی برای رهایی از عینک وجود دارد که پزشک فوق تخصص قرنیه پس از معاینه و عکس برداری های لازم از چشم بهترین و ارزانترین روش ...

هزینه عمل لیزیک ولازک چشم

هزینه عمل لیزیک ولازک چشم چقدر است؟ جراحی چشم بالیزر برای حذف یا کاهش نیاز به عینک راه های مختلفی دارد.که شایعترین ان ها پی آرکیPRK EYE SURGERY لازکLASEK لیزیکLASIK فمتولیزیکFEMTOLASIK اسمایل چشمRELEX SMILE EYE SURGERY ولنزهای داخل چشمیINTRAOCULAR LENS میباشد. که هرکدام منافع ومضار خود را دارد وقاعدتا هزینه ...

حذف عینک درچند ثانیه!!

آیا حذف عینک در چند ثانیه امکان پذیر است؟ امروزه به کمک  لیزرهای جدید  چشمی میتوان آرزوهای دیرین افراد برای حذف یا برداشتن عینک را در چند ثانیه انجام داد،بدون آنکه هیچ مشکلی برای بیمار انجام شود. اعمال جراحی لیزری حذف عینک شامل: لازک،لیزیک،فمتولیزیک.پی آرکی و ...

لنزبهتراست یا لیزیک ؟

لنز یا عمل لیزیک چشم؟کدام بهتراست؟ LENS or LASIK؟ برای بیمارانی که نمیخواهند عینک بزنند و در سر دوراهی لنز و لیزیک قرار گرفته اند باید کفت قطعا لیزیک ولازک بهتر از لنزهستند چرا که اگربرای بیماز عمل لیزیک درست انتحاب شود و توسط جراح ...
دکتر مهرداد محمدپور