آخرین اخبار : 

فمتولیزیک

هزینه عمل فمتولیزیک،اسمایل ولازک چشم سال۱۳۹۸باوبدون بیمه

هزینه عمل لازک،فمتولیزیک،اسمایل چشم باو بدون بیمه در سال۱۳۹۸چقدر است؟ هزینه لازک دو چشم حدود سه میلیون تومان هزینه فمتولیزیک و اسمایل دو چشم حدود شش میلیون است. وبیمه ها برابر قرارداد بسته به مورد پرداخت میکنند. این اعمال شامل بیمه های پایه نمی ...

ویدیوفیلم عمل فمتولیزیک چشم وتوضیحات جراح فوق تخصص چشم

دانستنی های لازم درمورد عمل فمتولیزیک چشم FEMTO LASIK عمل فمتولیزیک چشم عمل برداشتن عینک به کمک لیزرفمتوسکند ولیزر اگزایمر است. این عمل یکی از جدیدترین عمل های برداشتن عینک است. در این روش به کمک لیزر فمتوسکند برشی در قرنیه  ایجاد میشود. سپس یک فلپ  ...

ویدیوفیلم مراقبت های قبل حین بعدعمل لیزیک،لازک چشم پانزدهم وآخر

قسمت پانزدهم وآخر فیلم ویدیو اموزش همگانی مراقبت های قبل،حین،بعد عمل برداشتن عینک(لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی وعمل اسمایل چشم) تاری دید بعد عمل لیزیک ولازک چشم به چه علت است؟ آیا تاری دید بعد عمل برداشتن عینک طبیعی است؟ معمولا بلافاصله بعد عمل دید خوب  ...

فیلم مراقبت های قبل حین بعدعمل لیزیک،لازک چشم سوم

قسمت سوم فیلم اموزش همگانی مراقبت های قبل،حین،بعد عمل برداشتن عینک(لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی وعمل اسمایل چشم)  عمل لیزیک چشم  یا به طور کلی اعمال اصلاح عیوب انکساری چشم (لیزیک،لازک،فمتولیزیک. پی آرکی و  عمل اسمایل چشم)  یک سری از اعمال  چشم  هستند که در ...

فیلم عمل لیزیک،لازک،فمتولیزیک چشم(بایدهاونبایدهای عمل برداشتن عینک)سوم

همه چیزدرموردعمل برداشتن عینک (لیزیک.لازک،فمتولیزیک،پی آرکی،عمل اسمایل چشم) قسمت سوم آیا عمل لیزیک و لازک چشم استرس دارد؟وآیا عمل لیزیک ولازک چشم نیاز به بیهوشی دارد؟ کل عمل لیزیک ولازک چشم حدود پنج دقیقه طول میکشد. خود لیزر چند ثانیه است.عمل استرس ندارد.آرامش را زمان عمل لیزیک ...

فیلم عمل لیزیک،لازک،فمتولیزیک(بایدهاونبایدهای عمل برداشتن عینک)دوم

همه چیزدرموردعمل برداشتن عینک(لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی وعمل اسمایل چشم)قسمت دوم عمل لیزیک ولازک وفمتولیزیک چشم چقدر طول میکشد؟ چه مدت بستری هستیم؟ عمل برداشتن عینک (لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی) چند ثانیه وزیر یک دقیقه طول میکشد. کل عمل لیزیک و لازک چشم حدود پنج دقیقه طول میکشد. بعد محافظ یا ...
دکتر مهرداد محمدپور