آخرین اخبار : 

قوز قرنیه

عکسبرداری رنگی قرنیه

مراحل ابتدایی قوز قرنیه که فقط در عکسبرداری رنگی قرنیه مشخص میشوند و اگر بیمار زود مراجعه کند می توان از پیشرفت آن جلوگیری نمود پذیرش و نوبت دهی تماس تلفنی با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic لینک تلگرام مطب چشم ...

تصویربرداری قرنیه در قوزقرنیه

تغییرات ابتدایی قوزقرنیه که فقط در تصویربرداری قرنیه امکان پذیر است پذیرش و نوبت دهی تماس تلفنی با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic لینک تلگرام مطب چشم پزشکی: https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour لینک آپارات: https://www.aparat.com/drmohammadpour

تصویربرداری قرنیه

با انجام تصویربرداری قرنیه قوز قرنیه را در مراحل اولیه در خود و خانواده خود تشخیص دهید تا بتوان قبل از پیشرفت آن درمان کرد پذیرش و نوبت دهی تماس تلفنی با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic لینک تلگرام مطب چشم ...

درمانهای نوین قوز قرنیه با اشعه درمانی

درمانهای نوین قوز قرنیه با اشعه درمانی یا کراس لینک ترانس اپی تلیال و بدون لایه برداری از قرنیه بدون نیاز به اتاق عمل و بدون نیاز به لایه برداری و جراحی قرنیه با اثر کافی در جلوگیری از پیشرفت ...

آیا بیمار مشکوک به قوزقرنیه را می توان لیزیک فمتولیزیک اسمایل یا لازک کرد

آیا بیمار مشکوک به قوزقرنیه را می توان لیزیک فمتولیزیک اسمایل یا لازک کرد؟ لیزیک و فمتولیزیک و اسمایل در بیماران مشکوک به قوزقرنیه ممنوع است و بهترین عمل برای آنها ترکیب لازک کاستومایز یا سفارشی با کراس لینک یا اشعه ...

بیمار مشکوک به قوزقرنیه در آینده تبدیل به قوزقرنیه می شود

آیا بیمار مشکوک به قوزقرنیه ممکن است در آینده تبدیل به قوزقرنیه واضح شود؟ بله به همین علت این بیماران باید از مالش چشم خودداری کنند و هر ۶ ماه عکسبرداری چشم را تکرار کنند و تحت نطر باشند پاسخ همه ...
دکتر مهرداد محمدپور