آخرین اخبار : 

قوز قرنیه

بهترین فوق تخصص چشم برای عمل ودرمان قوز قرنیه راچطورپیداکنم؟

بهترین فوق تخصص چشم برای درمان وعمل قوزقرنیه کیست؟ بهترین دکترچشم و جراح قوزقرنیه یا کراتوکونوس پزشکی است که سال ها بیماران قوز قرنیه را پیگیری و درمان مناسب کرده باشد و فوق تخصص چشم در یک مرکز علمی ودانشگاهی یا اکادمیک بوده، مقالات ...

قوزقرنیه خفیف چیست وچگونه درمان قوزقرنیه خفیف را بایدانجام داد؟

قوزقرنیه خفیف چیست وچگونه میتوان قوزقرنیه خفیف را درمان کرد؟ قوز قرنیه خفیف حالتی است که در آن هنوز دید بیمار با عینک کامل است و بیمار خود اطلاعی از قوز قرنیه خود ندارد و معمولا برای عمل برداشتن عینک مراجعه کرده است که ...

علت قوزقرنیه چیه؟

علت قوزقرنیه یا کراتوکونوس KERATOCONUS چیه؟ مهمترین علت قوزقرنیه داشتن ژن معیوب  قوزقرنیه است که ازپدر یا مادر به ارث میرسدوبامالش چشم ها   تشدید میشود. البته این به این معنا نیست که پدر یا مادر دارای قوزقرنیه باشند. بلکه میتواند به صورت ژن نهفته از ...

قوزقرنیه چیه؟

قوزقرنیه یا کراتوکونوس چیه؟ Keratoconus: قوزقرنیه یا کراتوکونوس یک بیماری غیرالتهابی پیشرونده ونامتقارن قرنیه Cornea است که باعث نازکی پیشرونده قرنیه،کاهش بینایی که در مراحل اولیه باعینک اصلاح میشود. ولی درنراحل پیشرفته دیگر باعینک اصلاح نمیشود ونیاز به لنزهای سخت ویا کارگذاری رینگ ویا پیوندقرنیه پیدا ...

بهترین دکتر برای قوزقرنیه کیه؟

بهترین دکتر برای قوزقرنیه کیست؟ بهترین دکترقوزقرنیه کسی است که بتواند ۱.اولا قوزقرنیه را تشخیص دهد و ۲.دستگاه های تصویربرداری کامل وجدید برای تشخیص قوزقرنیه داشته باشد. ۳.نسبت به دانش روز در تشخیص سریع قوزقرنیه مطلع باشد ۴.واز بهترین دستگاه ها وتکنولوژی روز برای درمان قوزقرنیه استفاده ...

جدیدترین درمان قوزقرنیه

جدیدترین درمان قوزقرنیه چیست؟ امروزه جدیدترین درمان قوزقرنیه خفیف ومتوسط انجام عمل متوالی لازک سفارشی و کراسلینک متعاقب با ریبوفلاوین ترانس اپیتلیال میباشد که نتایج بسیار خوبی به همراه دارد پاسخ همه  سوالات تماس با09392002452 ومراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic لینک تلگرام مطب چشم پزشکی: https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour لینک ...
دکتر مهرداد محمدپور