آخرین اخبار : 

قوز قرنیه

آیا بیمار مشکوک به قوزقرنیه را می توان لیزیک فمتولیزیک اسمایل یا لازک کرد

آیا بیمار مشکوک به قوزقرنیه را می توان لیزیک فمتولیزیک اسمایل یا لازک کرد؟ لیزیک و فمتولیزیک و اسمایل در بیماران مشکوک به قوزقرنیه ممنوع است و بهترین عمل برای آنها ترکیب لازک کاستومایز یا سفارشی با کراس لینک یا اشعه ...

بیمار مشکوک به قوزقرنیه در آینده تبدیل به قوزقرنیه می شود

آیا بیمار مشکوک به قوزقرنیه ممکن است در آینده تبدیل به قوزقرنیه واضح شود؟ بله به همین علت این بیماران باید از مالش چشم خودداری کنند و هر ۶ ماه عکسبرداری چشم را تکرار کنند و تحت نطر باشند پاسخ همه ...

مشکوک به قوز قرنیه چیست ؟

وقتی می گوییم فرد مشکوک به قوزقرنیه هست که در معاینات بالینی چشم همه چیز طبیعی باشد اما عکسبرداری از قرنیه غیر طبیعی و نزدیک به قوزقرنیه خفیف باشد و تغییرات مختصری در آن دیده سود که نه بتوان گفت ...

خطرات قوزقرنیه

قوز قرنیه در اثر ضعیفی بافت قرنیه بوجود می آید: لوچی دایمی چشم ها ناراحتی در چشم ها تغییر مکرر شماره چشم حساسیت به نور خیره کننده و هاله تصاویری شبحی مانند دو بینی مالیدن مککر چشم ها اگر قوزقرنیه در ...

کراس لینک کاستومایز یا اشعه درمانی سفارشی برای قوز قرنیه چیست

کراس لینک کاستومایز یا اشعه درمانی سفارشی برای قوز قرنیه چیست؟ در سیستمهای پیشرفته کراس لینک امروزه با برنامه ریزی های نرم افزاری ویژه میتوان قسمتهای خاصی از قرنیه را که ضعف بیشتری دارند بیشتر اشعه درمانی یا کراس لینک کرد ...

آیا قرنیه نازک مبتلا به قوز قرنیه را میشود کراس لینک یا اشعه درمانی کرد؟

آیا قرنیه نازک مبتلا به قوز قرنیه را میشود کراس لینک یا اشعه درمانی کرد؟ در مورد قرنیه های نازک از لحاظ تئوریک ۴ راه حل وجود دارد ۱- استفاده ار ریبوفلاوین هیپواسمولار که برند اصلی آن Mediocross H می باشد با ...
دکتر مهرداد محمدپور