آخرین اخبار : 

لازک

لازک سفارشی ترکیبی یا کامباین برای درمان قوز قرنیه خفیف چیست

لازک سفارشی ترکیبی یا کامباین برای درمان قوز قرنیه خفیف چیست؟ در این روش قبل همزمان یا بعد از عمل لازک سفارشی برای بیمار اشعه درمانی یا کراس لینک تکمیلی هم انجام میشود از طرفی شماره چشم بیمار کاهش می یابد و ...

لازک سفارشی یاکاستومایزچیست وچه مزیتی برلازک معمولی دارد؟

لازک سفارشی یا کاستومایز چیست وچه مزیتی بر لازک معمولی دارد؟ امروزه با استفاده از تکنولوژی روز به جای اینکه فقط شماره چشم بیمار وارد دستگاه لیزر شود کلیه مشخصات چشم به ویژه انحنای قرنیه در نقاط مختلف و اعوجاجهای چشمی و ...

فرق لیریک Liric و لیزیک چیست؟

در عمل لیریک که عمل جدیدتری می باشد به کمک لیزر فمتوسکندمی توان بدون اینکه بافت قرنیه برداشته شود یا فلپی ایجاد شود با تغییر در ضریب شکست قرنیه یا لنز داخل چشمی عیوب انکساری چشم را اصلاح نمود . به علت عدم ...

آیا تابحال فکر کرده اید که ما چرا دو چشم داریم؟

آیا تابحال فکر کرده اید که ما چرا دو چشم داریم؟ دیدن با دو چشم قضاوت درباره فواصل را امکانپذیر می سازد. به این امر درک عمیق گفته می شود و به ما کمک می کند تا هنگام راه رفتن به اجسام برخورد نکنیم یا ...

عوارض عمل لیزیک ولازک چشم

عوارض عمل لیزیک و لازک چشم  عوارض بعد ازعمل لیزیک ولازک چشم به دو دسته زودرس دیررس تقسیم میشود: عوارض زودرس که درهفته های اول ایجاد میشود که شامل عفونت های بعد از عمل میباشد. عوارض دیررس که شامل برگشت یا بالا رفتن شماره چشم میباشد ...

میخوام عینکم رابردارم،لیزیک بهتره یاعمل لازک؟

برای برداشتن عینک عمل لیزیک بهتره یا لازک؟ باتوجه به اینکه در عمل لیزیک چشم فلپ قرنیه ایجاد میشود احتمال بروز عارضه برای فلپ هم حین عمل و هم بعد عمل وجود دارد.پس کلا عمل لازک عمل ایمن تری است ولی در موارد خاص ...
دکتر مهرداد محمدپور