آخرین اخبار : 

لنزداخل چشمیIOL

فیلم مراقبت های قبل حین بعدعمل لیزیک،لازک چشم ششم

قسمت ششم فیلم اموزش همگانی مراقبت های قبل،حین،بعد عمل برداشتن عینک(لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی وعمل اسمایل چشم) لنزهای داخل چشمی چه زمانی در عمل های برداشتن عینک استفاده میشوند؟ در موارد شماره های چشم خیلی بالا و نازکی قرنیه شدید  یکی از گزینه های خوب ...

بهترین لنز برای آب مروارید

بهترین لنز برای آب مروارید چیست؟ امروزه لنزهای چندکانونه Multifocal lensکه هم باعث بهبود دید دور و هم دید نزدیک میشود از بهترین لنزهای کارگذاری شده برای آب مروارید هستند. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.lasik20.com مراجعه فرمایید.

شرایط لازم برای عمل آب مروارید پیرچشمی ولنزهای داخل چشمی

شرایط لازم برای عمل آب مروارید Cataract,پیرچشمی Presbyopia ولنزهای داخل چشمی IOL چیست؟ برای اطلاعات بیشتر به سایت  www.lasik20.com مراجعه فرمایید.

شرایط لازم برای عمل لیزیک لازک فمتولیزیک اسمایل ولنزهای داخل چشمی

شرایط لازم برای عمل لیزیک Lasik,لازک Lasek,فمتولیزیک Femto Lasik,رلکس اسمایل Relex Smile و لنزهای داخل چشمی IOL چیست؟ برای اطلاعات بیشتر به سایت www.lasik20.com  مراجعه فرمایید.

آیا لنزداخل چشمی غبار میگیردوکثیف میشود؟

آیا لنزداخل چشمیIOL غبار میگیردوکثیف میشود؟ خود لنزداخل چشمی IOL کثیف نمیشود ولی کپسول خلفی عدسی که لنز روی آن گذاشته میشود کثیف میشود و از علایم آن تار شدن دید است که  معمولا چند ماه تا چند سال بعد از ...

هزینه لنز داخل چشمی برای آب مروارید

هزینه لنزهای داخل چشمی برای آب مروارید cataractچقدر است؟ هزینه لنزهای چندکانونه multifocal IOL گرانتر از لنزهای تک کانونه monofocal IOL است. لنزهای هیدروفوب گرانتر از لنزهای هیدروفیل است.
دکتر مهرداد محمدپور