آخرین اخبار : 

لنزداخل چشمیIOL

لنزهای سیمفونی مولتی زون (IOL)

لنزهای سیمفونی مولتی زون IOL اغلب جراحی آب مروارید ای او ال یک لنز مونو فوکال است که به فرد فقط اجازه می دهد برای دیدن در فاصله ای با نزدیکترین شیء خارج از تمرکز در مقابل،لنز سمفونی بطور خاصی برای بهبود دامنه و کیفیت ...

فیلم مراقبت های قبل حین بعدعمل لیزیک،لازک چشم ششم

قسمت ششم فیلم اموزش همگانی مراقبت های قبل،حین،بعد عمل برداشتن عینک(لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی وعمل اسمایل چشم) لنزهای داخل چشمی چه زمانی در عمل های برداشتن عینک استفاده میشوند؟ در موارد شماره های چشم خیلی بالا و نازکی قرنیه شدید  یکی از گزینه های خوب ...

بهترین لنز برای آب مروارید

بهترین لنز برای آب مروارید چیست؟ امروزه لنزهای چندکانونه Multifocal lensکه هم باعث بهبود دید دور و هم دید نزدیک میشود از بهترین لنزهای کارگذاری شده برای آب مروارید هستند. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.lasik20.com مراجعه فرمایید.

شرایط لازم برای عمل آب مروارید پیرچشمی ولنزهای داخل چشمی

شرایط لازم برای عمل آب مروارید Cataract,پیرچشمی Presbyopia ولنزهای داخل چشمی IOL چیست؟ برای اطلاعات بیشتر به سایت  www.lasik20.com مراجعه فرمایید.

شرایط لازم برای عمل لیزیک لازک فمتولیزیک اسمایل ولنزهای داخل چشمی

شرایط لازم برای عمل لیزیک Lasik,لازک Lasek,فمتولیزیک Femto Lasik,رلکس اسمایل Relex Smile و لنزهای داخل چشمی IOL چیست؟ برای اطلاعات بیشتر به سایت www.lasik20.com  مراجعه فرمایید.

آیا لنز داخل چشمی غبار می گیرد و کثیف می شود؟

خود لنزداخل چشمی IOL کثیف نمی شود ولی کپسول خلفی عدسی که لنز روی آن گذاشته می شود کثیف می شود و از علایم آن تار شدن دید است که  معمولا چند ماه تا چند سال بعد از عمل جراحی آبمروارید اتفاق ...
دکتر مهرداد محمدپور