آخرین اخبار : 

لنز

لنزرنگی

لنزهای خیلی رنگی و برای اهداف خاص : این نوع عینک ها ممکن است رنگ هایی خاص از طیف نوری را بیشتر از سایر رنگ ها فیلتر کنند. پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic لینک تلگرام مطب ...

چرا باید لنز ها را دور بیندازیم؟

چرا باید لنز ها را دور بیندازیم؟ موادی مانند پروتئین، کلسیم و چربی ها در اشک شما بطور طبیعی یافت می شود که می تواند روی لنز شما رسوب کند که هم باعث احساس ناراحتی در چشم شده و هم چشم ...

لنز و نصب

انتخاب نوع مناسب لنز و نصب مناسب می تواند در موارد شدید قوز قرنیه از نیاز به پیوند قرنیه جلوگیری کند. حتی پس از پیوند قرنیه، بیماران ممکن است برای اصلاح آستیگماتیسم باقی مانده، به لنزهای تماسی خاصی نیاز داشته ...

لنز فاکیک

برای اصلاح یک لنز فاکیک کاشته شد. عوارض جانبی مرتبط با این لنزها شامل تابش خیره کننده و هاله، بیضی شدن مردمک چشم، افزایش فشار داخل چشم، رسوب عدسی، آستیگماتیسم القاء شده، و از دست دادن اندوتلیوم قرنیه است. PIOL در ...

جایگذاری Intacs

برای جایگذاری Intacs، کانال را می توان به صورت مکانیکی یا با لیزرfemtosecond در عمق 70-75 درصد از حداقل فشارسنج در محل جایگذاری ایجاد کرد. برخی از مطالعات نتایج بینایی خوبی را با استفاده از روش مکانیکی گزارش کرده اند، ...

لنزهای RGP

مطالعات نشان می دهد که لنزهای RGP مختلف از نظر نتایج بینایی تفاوتی ندارند ، اما لنزهای خاصی مانند Rose K می تواند در ساعت های طولانی برای بیمار راحت تر باشد و قابل تحمل تر است  از نسل جدید ...
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور