آخرین اخبار : 

ناخنک ptergium

ناخنک یاPterygium

ناخنک چیست؟ ناخنک رشد ملتحمه ناحیه سفید چشم است که قرنیه را پوشانده است.قرنیه قسمت شفاف جلوی چشم است.این بیماری خوشخیم وغیر کانسری است که به صورت گوه ایwedge رشد میکند.ناخنک معمولا مشکلی ایجاد نمیکند و درمانی نیاز ندارد ولی اگر ...
دکتر مهرداد محمدپور