آخرین اخبار : 

ناخنک ptergium

ناخنک

ناخنک چشم یک بافت و ضایعه مثلثی شکل است که از سفیدی چشم به سمت سیاهی چشم کشیده می شود. این ضایعه ناشی از رشد خوش خیم بافت پیوندی و رگ‌های ملتحمه است و در نواحی آفتابی و گرم و ...

ناخنک یاPterygium

ناخنک چیست؟ ناخنک رشد ملتحمه ناحیه سفید چشم است که قرنیه را پوشانده است.قرنیه قسمت شفاف جلوی چشم است.این بیماری خوشخیم وغیر کانسری است که به صورت گوه ایwedge رشد میکند.ناخنک معمولا مشکلی ایجاد نمیکند و درمانی نیاز ندارد ولی اگر ...
دکتر مهرداد محمدپور