آخرین اخبار : 

پزشک

بهترین دکتر برای عمل قرنیه نازک و قوز قرنیه کیست ؟

بهترین دکتر برای عمل قرنیه نازک و قوزقرنیه کیست ؟ بی شک عمل کردن قرنیه های نازک و شماره چشم بالا و بیماران مشکوک به قوزقرنیه بسیار کار مهم و سختی می باشد و نیاز به تجربه بالا و دستگاههای لیزر ...

واکسن های ساخته شده از ژنوم ویروس

واکسن های ساخته شده از ژنوم ویروس در این واکسنها بخشی از ژنوم ویروسی که آنتی ژن ویروس را کد میکند به فرزد تزریق میشود با ابن ترتیب سلول بدن خود فرد آنتی ژن های لازم برای تحریک سیستم ایمنی را ...

بهترین دکتر برای عمل لازک لیزیک فمتولیزیک و اسمایل و برداشت عینک کیست ؟

بهترین دکتر برای عمل لازک لیزیک فمتولیزیک و اسمایل و برداشت عینک کیست ؟ گرچه معرفی بهترین فرد برای این کار بسیار مشکل است اما افرادی که تعداد قابل توجهی از بیماران را با روشهای مختلف عمل کرده اند که دیگر ...

واکسن های ساخته شده از ژنوم ویروسی

در این واکسنها بخشی از ژنوم ویروس که آنتی ویروس را کد می کندکه به فرد تزریق می شودبا این ترتیب سلول بدن خود فرد آنتی ژن های لازم برای تحریک سیستم ایمنی را ترشح می کند ( ژنوم ویروسی ...

واکسن های ساخته شده از پروتئین ویروس

در این واکسن هامانند واکسن هپاتیت ب فقط پروتئن ها (آنتی ژن) های ایمنی آن ( بخش ویروس را به فرد تزریق می کنند تا سیستم ایمنی در مواجهه با آنها آموزش ببیند. این واکسن ها نیز مانند ویرویس مرده، ایمنی فرد ...

واکسن های ساخته شده از ویروس ضعیف

در این واکسن ها مانند واکسن فلج اطفال، ویروس ضعیف شده را به فرد تزریق می کنند اما چون نهایتا ویروس زنده است  ملاحظات و دقت زیادی درساخت واکسن اعمال می شود در عوض پاسخ ایمنی فرد مانند عفونت طبیعی است شرکت ...
دکتر مهرداد محمدپور