آخرین اخبار : 

پزشک

هورمون ها

هورمون ها تغییرات هورمونی در بدن بر پاتوژنز و پیشرفت KC تأثیر می گذارد. بیماری های مرتبط با تیروئید و سایر اختلالات هورمونی می توانند با KC مرتبط باشند. تغییرات هورمونی در دوران بارداری می تواند منجر به تغییرات بیومکانیکی در ...

نشانگرهای زیستی در قوز قرنیه

نشانگرهای زیستی در قوز قرنیه این شماتیک بیومارکرهای مختلف موجود در بیماران قوز قرنیه را خلاصه می کند. فاکتورها به عوامل تغییر یافته در اشک، قرنیه و/یا خون بیماران قوز قرنیه گروه بندی شده اند. در صورت لزوم، فلش هایی ...

عوامل خطر ژنتیکی / نشانگرهای قوز قرنیه

تحقیقات زیادی در مورد ژنتیک KC انجام شده است و یک پیوند ژنتیکی زمینه ای در برخی از بیماران یافت شده است. درک این جنبه از بیماری اتیولوژی می تواند به غربالگری آسان و تشخیص زودهنگام بیماران و اعضای خانواده کمک ...

عدم تعادل در آنزیم های پروتئولیتیک

عدم تعادل در آنزیم های پروتئولیتیک مانند متالوپروتئینازهای ماتریکس (MMP)، کاتپسین، کلاژناز، ژلاتیناز، می تواند منجر به تغییرات ساختاری در KC شود. MMP9 در قرنیه، اشک و سرم بیماران KC افزایش یافته است. نشان داده شده است که با بدتر شدن ...

پیوند متقاطع قرنیه در لامپ شکاف

امیلیو آ. تورس نتو، محمد حسنی و فرهاد حافظی پیوند متقابل قرنیه (CXL) یک روش کاملاً ثابت برای کاهش یا توقف درمان اکتازی قرنیه مانند قوز قرنیه یا اکتازی پس از جراحی انکساری است. مانند بسیاری از روش‌های چشم پزشکی، CXL ...

مدیریت قوز قرنیه با اصلاح سطح چشم

مالش چشم باید به طور خاص و گسترده به عنوان یک عادت رفتاری یا پیامد تحریک سطح چشم مورد بررسی قرار گیرد و بیماران به طور کامل در مورد اثرات مضر بر پیشرفت بیماری مشاوره شوند. نمایش ویدئویی نیروهای تغییر ...
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور