شالازیون(گل مژه)

درمان گل مژه یا شالازیونchalasion

درمان گل مژه یا شالاریون  chalasion  چیست؟ ابتدا درمان طبی ودارویی در مرحله حاد انجام میشود.درصورت عدم پاسخ ،درمان جراحی

پیمایش به بالا