پیرچشمی

افزایش سن

با افزایش سن اثر برخی بيماری های سیستمی مثل دیابت و فشارخون بر سيستم بینایی، بیشتر می شود. معمولا پس […]

پیر چشمی

آیا می دانید؟ پیر چشمی بیماری است که در آن شما در خواندن خطوط ظریف دفتریاکتاب خود مشکل خواهید داشت

لنزهای چندکانونی

لنزهای چند ضلعی و لنزهای داخلی داخل چشم به عنوان لنزهای داخلی داخل چشم (IOL) طراحی شده اند تا تمرکز

پیرچشمی presbyopiaودرمان آن

همه چیز در مورد پیرچشمی،علل ودرمان آن ۱.پیرچشمی چیست؟ ۲.علل پیرچشمی چیست؟ ۳.لیزیک وپیرچشمی ۴.درمان پیرچشمی ۵.کمرا KAMRA چیست؟ ۶.عوارض

پیمایش به بالا