آخرین اخبار : 

پیرچشمی

لنزهای چندکانونی

لنزهای چند ضلعی و لنزهای داخلی داخل چشم به عنوان لنزهای داخلی داخل چشم (IOL) طراحی شده اند تا تمرکز هر دو فاصله و اشیاء نزدیک اطراف را بالا ببرند، در مقایسه با لنزهای داخلی چشم مونوفوکال که فقط دارای یک نقطه کانونی ...

پیرچشمی presbyopiaودرمان آن

همه چیز در مورد پیرچشمی،علل ودرمان آن ۱.پیرچشمی چیست؟ ۲.علل پیرچشمی چیست؟ ۳.لیزیک وپیرچشمی ۴.درمان پیرچشمی ۵.کمرا KAMRA چیست؟ ۶.عوارض کمرا  KAMRA چیست؟ ۷.آیا پیرچشمی درمان جراحی دارد وبا جراحی اصلاح میشود؟ ۸.بهترین درمان پیرچشمی چیست؟ ۹.بهترین دکتر وچشم پزشک برای درمان پیرچشمی کیست؟ ۱۰.جدیدترین درمان همزمان پیرچشمی و آب ...

بهترین جراح چشم پزشک ولنزچندکانونه برای عمل همزمان پیرچشمی وآب مروارید

جراح و متخصص چشم برای عمل همزمان پیرچشمی و آبمروارید Ophthalmologist for Presbyopia & Cataract: لنزهای زایس پان اپتیکس و سیمفونی جزئ بهترین لنزهای مورد استفاده در دنیا برای عمل همزمان آب مروارید و پیرچشمی هستند و بنا به شرایط چشم ...

شرایط لازم برای عمل آب مروارید پیرچشمی ولنزهای داخل چشمی

شرایط لازم برای عمل آب مروارید Cataract,پیرچشمی Presbyopia ولنزهای داخل چشمی IOL چیست؟ برای اطلاعات بیشتر به سایت  www.lasik20.com مراجعه فرمایید.

بهترین جراح چشم برای آب مروارید وپیرچشمی

جراح چشم پزشک برای عمل آبمروارید وپیرچشمی: جراحی آب مروارید Cataract و پیرچشمی Presbyopia را میتوان همزمان انجام داد تا دیگر نیاز به عینک بعد ازعمل نباشد به شرطی که شرایط چشم برای  عمل مساعد باشد و بیماری شبکیه نداشته باشد ...

جدیدترین لنز برای درمان همزمان آب مرواریدوپیرچشمی

جدیدترین لنز برای درمان همزمان آب مروارید Cataract و پیرچشمی Presbyopia : چشمم آبمروارید آورده و پیرچشمی هم دارم میشه یک جوری عمل بشم و یک لنزی بذارم که دیگر از شر عینک خلاص بشوم و عینک دور و نزدیک نزنم ...
دکتر مهرداد محمدپور