آخرین اخبار : 

پی ارکیPRK

PRK به تنهایی می تواند…

McQuaid و همکاران، یک مطالعه پیگیری 6 ساله انجام دادند و مشاهده کردند که صاف شدن قرنیه در 70 درصد موارد بیش از 2.0 دیوپتر (D) بوده و قدرت بینایی بهبود یافته است. نویسندگان همچنین بیان می کنند که PRK ...

 فمتولیزیک یا PRK

 فمتولیزیک یا PRK عموما بیمارانی که قصد جراحی عیوب انکساری و حذف عینک را دارند با این پرسش مواجهند که کدام یک از روش های جراحی لیزیک یا PRK ارجع است یا عوارض کمتری دارد و یا برای چشم بیمارکدام یک ...

به چه افرادی عمل لازک یا PRK پیشنهاد میشود؟

آنچه باید در مورد لازک بدانیم لازک یکی از جراحی های مرسوم برای رفع عیوب انکساری چشم است .  در جراحی لازک به جایی که مانند لیزیک ،ضخامتی از قرنیه برداشته شود ،تنها لایه سطحی و برگشت پذیر قرنیه (اپی تلیوم) برداشته ...

فیلم عمل لیزیک،لازک،پی آرکی چشم(بایدهاونبایدهای عمل برداشتن عینک)پنجم

همه چیزدرموردعمل برداشتن عینک (لیزیک.لازک،فمتولیزیک،پی آرکی،عمل اسمایل چشم) قسمت پنجم مراقبت های بعد عمل لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی واسمایل چشم چیست؟ سعی کنید ازموبایل تاحد امکان کم استفاده کنید. اشک مصنوعی را همراه خود سرکار ببربد و مرتب از آن استفاده کنیدتا ازخشکی چشم جلوگیری شود.چشم تا چند ...

فیلم عمل لیزیک،لازک،پی آرکی(بایدهاونبایدهای عمل برداشتن عینک)چهارم

همه چیزدرموردعمل برداشتن عینک (لیزیک.لازک،فمتولیزیک،پی آرکی،عمل اسمایل چشم) قسمت چهارم استراحت بعد عمل لیزیک و عمل لازک چشم چگونه است؟ چند روز بعد عمل لیزیک و لازک چشم میتوان به سرکار برگشت وباسیستم های کامپیوتری کار کرد. نکات استفاده از قطره های چشمی چگونه است؟ قطره های اشک ...

فیلم عمل لیزیک،لازک،فمتولیزیک(بایدهاونبایدهای عمل برداشتن عینک)دوم

همه چیزدرموردعمل برداشتن عینک(لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی وعمل اسمایل چشم)قسمت دوم عمل لیزیک ولازک وفمتولیزیک چشم چقدر طول میکشد؟ چه مدت بستری هستیم؟ عمل برداشتن عینک (لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی) چند ثانیه وزیر یک دقیقه طول میکشد. کل عمل لیزیک و لازک چشم حدود پنج دقیقه طول میکشد. بعد محافظ یا ...
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور