آخرین اخبار : 

پی ارکیPRK

فیلم عمل لیزیک،لازک،پی آرکی چشم(بایدهاونبایدهای عمل برداشتن عینک)پنجم

همه چیزدرموردعمل برداشتن عینک (لیزیک.لازک،فمتولیزیک،پی آرکی،عمل اسمایل چشم) قسمت پنجم مراقبت های بعد عمل لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی واسمایل چشم چیست؟ سعی کنید ازموبایل تاحد امکان کم استفاده کنید. اشک مصنوعی را همراه خود سرکار ببربد و مرتب از آن استفاده کنیدتا ازخشکی چشم جلوگیری شود.چشم تا چند ...

فیلم عمل لیزیک،لازک،پی آرکی(بایدهاونبایدهای عمل برداشتن عینک)چهارم

همه چیزدرموردعمل برداشتن عینک (لیزیک.لازک،فمتولیزیک،پی آرکی،عمل اسمایل چشم) قسمت چهارم استراحت بعد عمل لیزیک و عمل لازک چشم چگونه است؟ چند روز بعد عمل لیزیک و لازک چشم میتوان به سرکار برگشت وباسیستم های کامپیوتری کار کرد. نکات استفاده از قطره های چشمی چگونه است؟ قطره های اشک ...

فیلم عمل لیزیک،لازک،فمتولیزیک(بایدهاونبایدهای عمل برداشتن عینک)دوم

همه چیزدرموردعمل برداشتن عینک(لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی وعمل اسمایل چشم)قسمت دوم عمل لیزیک ولازک وفمتولیزیک چشم چقدر طول میکشد؟ چه مدت بستری هستیم؟ عمل برداشتن عینک (لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی) چند ثانیه وزیر یک دقیقه طول میکشد. کل عمل لیزیک و لازک چشم حدود پنج دقیقه طول میکشد. بعد محافظ یا ...

میزان موفقیت ورضایتمندی عمل لیزیک ولازک چشم

میزان موفقیت در عمل لیزیک،لازک وفمتولیزیک چشم چقدر است؟ آنگونه که از مطالعات انجام شده معلوم شده موفقیت در عمل جراحی لیزیک ولازک چشمLASIK,LASEK ومیزان رضایتمندی بیماران ازمیزان بینایی بسیار بالا گزارش شده است. طوری که بیش از ۹۰٪بیماران دید 20/20 بدست آورده اند. میزان ...

ارزانترین هزینه عمل لیزیک لازک اسمایل وفمتولیزیک

ارزانترین هزینه عمل لیزیک،لازک،اسمایل وفمتولیزیک سال ۱۳۹۷چقدراست؟ کمترین هزینه عمل لیزیک،لازک،فمتولیزیک و رلکس اسمایل چشم در سال1397بسته به نوع عمل متنوع بوده و از ۲/۷ میلیون تا شش میلیون تومان گزارش شده است. کمترین هزینه مربوط به عمل پی آرکی PRK بوده است پاسخ این سوالات ...

بهترین عمل لیزیک در قرنیه نازک

قرنیه چشم من نازک است،بهترین عمل براشتن عینک (لیزیک، لازک، فمتولیزیک، پی آرکی، رلکس اسمایل) کدام است؟ ابتدا باید معاینه و عکس برداری قرنیه انجام شود و مشخص شود که قوزقرنیه، کراتوکونوس، keratoconus وجود دارد یا نه تا بتوان در مورد نوع عمل lasik lasek ...
دکتر مهرداد محمدپور