آخرین اخبار : 

بهترین چشم پزشک

بهترین چشم پزشک کشور وپدرپیوندقرنیه دکتر خدادوست به ملکوت اعلی شتافت

بهترین چشم پزشک وجراح چشم کشور و پدر پیوند قرنیه دکتر علی اصغر خدادوست به ملکوت اعلی شتافت. درآخرین روزهای 1396 بهترین وپرافتخارترین چشم پزشک ایرانی وپدر پیوند قرنیه در ایران وجهان دارفانی را وداع گفت.روحش شاد

شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی درانسان

شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی درانسان چیست؟ شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی در بدن انسان جراحی آبمرواریدچشم است که نوع مدرن آن فیکو نامیده میشود وبعداز آن لیزیک درمقام دوم است که توسط جراح و متخصص چشم در ایران انجام میشود.
دکتر مهرداد محمدپور