چشم

میکروسکوپ بریلوین

به این ترتیب، تغییر در فرکانس که اتفاق می‌افتد معیاری از خواص مکانیکی نمونه است، به‌ویژه به مدول الاستیک طولی

پیمایش به بالا