آخرین اخبار : 

CXL معمولی در مقابل CXL شتابدار در درمان قوز قرنیه

همانطور که قبلاً ذکر شد، پروتکل استاندارد CXL توسط Wollensak درDresden  در سال ۲۰۰۳ معرفی شد . در پروتکل استاندارد، اپیتلیوم قرنیه مرکزی هفت میلی متری برداشته می شود و ریبوفلاوین %۰٫۱ در %۲۰ دکستران روی قرنیه اعمال می شود (۱۱). در دهه های اخیر، با تغییرات زیادی در آماده سازی ریبوفلاوین یا دوز تابش سعی شده است تا این پروتکل نتایج بهتری را با طول درمان کوتاهتر به دست آورد. این جایگزینها « CXL شتابدار» نامیده می شوند. در پروتکل های شتابدار، تنظیم انرژی بالا (حداکثر mW/cm2 30) در مقایسه با mW/cm2  ۳ در پروتکل استاندارد اعمال می شود . با این حال، محدودیت کل دوز باید رعایت شود زیرا خطر عوارض داخل قرنیه در دوزهای بیش از J/cm2 5.4 به میزان قابل توجهی افزایش می یابد . در سال ۲۰۱۵، Konstantopoulos  مقالات منتشر شده در پروتکل های مختلف را بررسی کرد. نُه مطالعه با پروتکل معمولی با مطالعات با پروتکل شتابدار مقایسه شد. محدوده زمان پیگیری در مطالعات شتابدار CXL، ۹-۶ ماه بود. آنها گزارش دادند که اثربخشی، بینایی و ایمنی بین دو گروه تفاوت معنی داری ندارند و نتیجه گرفتند که اثر CXL شتابدار با CXL معمولی برابر است . در سه مطالعه CXL شتابدار هیچ عارضه جدی گزارش نشده است . محدودیت های این سه مطالعه شامل زمان پیگیری کوتاه و تعداد محدودی از موارد است. Waszczykowska و همکاران، ۱۶ بیمار مبتلا به CXL شتابدار (mW/cm2 6 به مدت ۱۵ دقیقه) را به مدت ۲۴ ماه دنبال کردند . آنها گزارش کردند که در ۱۸٫۷ درصد از بیماران صاف شدن قرنیه نیز در مقایسه با روش استاندارد باعث افزایش مه قرنیه زیر اپیتلیال شده است. Shetty و همکاران، یک مطالعه جامع بین چهار پروتکل تابش (mW/cm2 3، mW/cm2 9، mW/cm2 18، mW/cm2 30) در پیگیری یک ساله منتشر کرده و گزارش کردند که در مقایسه با سه پروتکل شتابدار دیگر، بیشترین اثر مسطح کننده برای روشهای معمولی است . Wernli و همکاران، شدت تابش mW/cm2 45-40 را به مدت ۲ دقیقه امتحان کردند و گزارش کردند که سفتی قرنیه در مقایسه با پروتکل استاندارد افزایش یافته است، اما شدت بیشتر از  mW/cm250 تا ۹۰ در سفتی بیشتر نتیجه نمی دهد . Tomita و همکاران، و Kymionis و همکاران، خط مرزبندی کمتری را در CXL شتابدار گزارش کرده و نتیجه گرفتند که پروتکل شتابدار ممکن است در مقایسه با روش مرسوم، اثر کمتری داشته باشد (۷۶،۷۷). علاوه بر این، Hammer و همکاران اظهار کردند که CXL شتابدار ممکن است با کاهش سفتی بیومکانیکی تا حدی به دلیل انتشار اکسیژن کافی در قرنیه همراه باشد . با این حال، Tomita و همکاران و هاشمی و همکاران، هیچ تفاوتی در مقایسه با این دو گروه در یک سال با روش کراتومتری نشان ندادند 

Chow و همکاران، هیچ گونه تفاوت بین گروهی در بهبود UCVA ، BCVA و معادل کروی بین گروههای معمولی و شتابدار (mW/cm2 18 به مدت ۵ دقیقه) گزارش نکردند (۸۱). Aldahlawi و همکاران، مقاومت قرنیه را در برابر هضم آنزیمی به عنوان نوعی شاخص پایداری قرنیه بعد از CXL در گروههای معمولی و شتابدهی شده اندازه گیری کردند و تنها تفاوتهای جزئی در مقاومت آنزیمی در محدوده تابش از ۳ تا ۱۸ mW/cm2 نشان دادند (۸۲). Elbaz و همکاران و Kymionis و همکاران، ۹ mW/cm2 را به مدت ۱۰ دقیقه با نمونه معمولی مشابه در ۳ ماه پیگیری مقایسه کردند (۸۳،۶۷). هاشمیان و همکاران، mW/cm2 18 را به مدت ۵ دقیقه با CXL معمولی در یک مطالعه ۶ ماهه پیگیری مقایسه کردند (۸۴). Vega-Esterada و همکاران و Mita و همکاران در یک مطالعه پیگیری ۶ ماهه mW/cm2 30 را به مدت ۳ دقیقه با روش معمولی مقایسه کردند (۸۶،۸۵). همه این مطالعات بالینی کارایی قابل قبول پروتکل های شتابدار را تأیید کردند. علیرغم مطالعات زیاد در مورد CXL شتابدار در بزرگسالان، تعداد کمی از آنها در کودکان وجود داشت. Shetty  و همکارانش، در یک مطالعه آینده نگر روی ۳۰ چشم از ۱۸ بیمار زیر ۱۴ سال، CXL شتابدار در اطفال را مورد بررسی قرار دادند (۸۷). همه بیماران تحت CXL شتابدار و به مدت ۲۴ ماه تحت پیگیری قرار گرفتند. آنها بهبودUCVA ،BCVA ، K1 و K2 را بدون عوارض جدی گزارش کردند و نتیجه گرفتند که CXL شتابدار یک روش مؤثر و ایمن در KCN کودکان است

Bozkurt و همکاران، در یک پیگیری دو ساله، بهبود درUCVA ،BCVA ، CDVA، قرائت توپوگرافی قرنیه، کل HOA و انحرافات کما با CXL شتابدار ( mW/cm230) گزارش شد 

Sadoughi و همکاران نتایج CXL معمولی و شتابدار را مقایسه کرده و نتایج مشابه انکساری، بینایی، قوزسنجی و اندازه گیری آبرومتریک را در دو روش، اما با اثرات نامطلوب کمتری بر ضخامت قرنیه و سلول های اندوتلیال در CXL شتابدهی شده پس از یک سال پیگیری را گزارش کرده است (۸۹). جدول ۲ به طور خلاصه روشها و نتایج مطالعاتی نشان دهنده برآیندهای CXL شتابدار را ارزیابی می کند.

پاسخ همه  سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور