آستیگماتیسم نامنظم ولیزیک

عفونت اندوفتالمیت

اندوفتالمیت، عفونت مایع یا بافت داخل چشم است. این عفونت به درمان فوری پزشکی نیاز دارد، زیرا احتمال دارد باعث […]

7 نظارت بر پیشرفت قوز قرنیه

برخلاف تشخیص قوز قرنیه، نظارت بر پیشرفت بیماری هنوز پیشرفت قابل توجهی نداشته است، اما درک ما از پیشرفت به

پیشرفت پاکیمتری قرنیه

شاخص های ضخامت رابطه ای باریک‌ترین مقدار و سریع‌ترین، کندترین و مقدار افقی را با هم ترکیب کنید. ارزش های پیشرفت دومی،

سطح قرنیه خلفی

چشم هایی با زاویه بزرگ آکورد آلفا اغلب یک راس قرنیه با انحراف افقی را نسبت به را نشان می دهد.

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع

پیمایش به بالا