آخرین اخبار : 

آستیگماتیسم نامنظم ولیزیک

لنزهای فاکیک داخل چشم

لنزهای فاکیک داخل چشم (PIOLs) برای مواردی با آستیگماتیسم نامنظم بالا مانند انحطاط حاشیه ایpellucid  و قوز قرنیه ای با حداقل 21 سال سن که با عینک یا لنزهای تماسی به اصلاح کافی نمی رسد و برای جراحی انکساری یا ...

معیارهای انتخاب بیمار برای کاشت…

معیارهای انتخاب بیمار برای کاشت Intacs شامل کاهش شدید بینایی، فقدان بینایی عملکردی با اصلاح عینک یا لنز، حداقل سن 21 سال، قرنیه مرکزی شفاف، حداقل ضخامت قرنیه mµ 400، و نهایتاً باقی ماندن نفوذ کراتوپلاستی (PK) به عنوان تنها ...

ترکیب CXL با سایر درمانها

ترکیب CXL با تکنیک های دیگر ابتدا توسط Kymionis و همکاران در سال 2011 پیشنهاد شد که به عنوان «CXL Plus» شناخته می شود. همانطور که قبلاً ذکر شد، CXL معمولاً برای توقف پیشرفت KCN استفاده می شود، اما در ...

CXL معمولی در مقابل CXL شتابدار در درمان قوز قرنیه

همانطور که قبلاً ذکر شد، پروتکل استاندارد CXL توسط Wollensak درDresden  در سال 2003 معرفی شد . در پروتکل استاندارد، اپیتلیوم قرنیه مرکزی هفت میلی متری برداشته می شود و ریبوفلاوین %0.1 در %20 دکستران روی قرنیه اعمال می شود ...

لایه اشکی طبیعی

لایه اشکی طبیعی: یک لایه اشک طبیعی برای نگهداشتن سلامت و عملکرد طبیعی سطح چشم الزام است. تغییرات پاتولوژیکی که در بیماری خشکی چشم دیده میشود موثر بر همه اجزاء لایه اشک و تغییرات سطح چشم می باشد. حجم کلی اشک در ...

روش دلفی

روش دلفی یک روش با ساختار نظامند است که افراد ماهر در چند مرحله به پرسشنامه هایی در مورد بیماری ها پاسخ می دهند. در هر مرحله خالصه ای از پیش بینی افراد متخصص از مرحله قبل ارائه می شود ...
دکتر مهرداد محمدپور