آخرین اخبار : 

آستیگماتیسم نامنظم ولیزیک

شاخص های عینی برای تشخیص قوز قرنیه بر اساس در سطوح قدامی و خلفی قرنیه

سطح مرجع تقویت‌شده، 3.0-4.0 میلی‌متر را در مرکز باریک‌ترین سطح حذف می‌کند نقطه، و از داده های ارتفاع محیطی بیمار برای ایجاد یک جدید و پیشرفته استفاده می کند. بهترین کره مناسب میباشد. پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک ...

پیشرفت پاکیمتری قرنیه

شاخص های ضخامت رابطه ای باریک‌ترین مقدار و سریع‌ترین، کندترین و مقدار افقی را با هم ترکیب کنید. ارزش های پیشرفت دومی، هنگامی که با پارامترهای دیگر ترکیب می شود، از جمله بیومکانیک، دقت تشخیص اکتازی را بهبود می بخشد پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و ...

سطح قرنیه خلفی

چشم هایی با زاویه بزرگ آکورد آلفا اغلب یک راس قرنیه با انحراف افقی را نسبت به را نشان می دهد. مرکز هندسی قرنیه (معمولا انحراف بینی)، با کمتر برجسته انحراف عمودی (معمولاً پایین تر)، بنابراین، مقادیر نقطه داده ارتفاع زمانی را افزایش ...

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع هنجار در نظر گرفته شد که نسبت به نقشه های انحنای کمتر به تثبیت بیمار وابسته هستند پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه ...

عینک طبی

استفاده از عینک معمولا اولین و ساده ترین راه برای حل مشکل افراد می باشد اما گاهی اوقات در شماره های عینک بالا ،تفاوت بالای نمره دو چشم و یا مشکلات استخوانی صورت استفاده از عینک به خاطر سنگینی و ...

آمبلیوپی

 انحراف چشمی در کودکان مانع از کارکردن توام چشمها می شود و مغز چنین یاد می­ گیرد که تصویر چشم منحرف شده را نادیده گرفته و تنها تصویر چشم مستقیم یا چشم با دید بهتر را بپذیرد. این امر سبب ...
دکتر مهرداد محمدپور