آخرین اخبار : 

بهترین دکترلازک

فیلم عمل لیزیک،لازک،فمتولیزیک چشم(بایدهاونبایدهای عمل برداشتن عینک)سوم

همه چیزدرموردعمل برداشتن عینک (لیزیک.لازک،فمتولیزیک،پی آرکی،عمل اسمایل چشم) قسمت سوم آیا عمل لیزیک و لازک چشم استرس دارد؟وآیا عمل لیزیک ولازک چشم نیاز به بیهوشی دارد؟ کل عمل لیزیک ولازک چشم حدود پنج دقیقه طول میکشد. خود لیزر چند ثانیه است.عمل استرس ندارد.آرامش را زمان عمل لیزیک ...

علت پف آلودگی وسیاهی دورچشم چیست؟

علت پف آلودگی وسیاهی دور چشم من چیست؟ پف الودگی وسیاهی دور چشم علل متعددی دارد: آلرژی،استرس،خستگی وسرشت پوست هر فرد. اقداماتی مانند استفاده ازتکه های خیار به صورت موقت این حالت را برطرف میکند ولی برطرف شدن دایم این حالت نیاز به رفع ...

بهترین بیماران برای انجام لیزیک ولازک

بهترین بیماران برای انجام عمل برداشتن عینک وکاندید لیزیک ولازک و فمتولیزیک واسمایل چه کسانی هستند؟ افراد مناسب برای انجام لیزیک lasik, لازک Lasek,فمتولیزیک Femto lasik و رلکس اسمایل Relex smile  کسانی هستند که حداقل هجده سال سن داشته باشند و ...

لازک چیست؟چه فرقی با پی آرکی لیزیک وفمتولیزیک داردوبهترین دکتر لازک وفمتولیزیک کیست

لازک چیست؟ چه فرقی با پی آرکی ولیزیک وفمتولیزیک دارد؟بهترین دکتر برای لازک وپی آرکی وفمتولیزیک کیست؟ برداشتن اپیتلیوم قرنیه با الکل و انجام لیزر اگزایمر و گذاشتن لنز تماسی را لازک lasek گویند که امروزه با توجه به اینکه کسی ...

شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی درانسان

شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی درانسان چیست؟ شایعترین وموفقیت آمیزترین اعمال جراحی در بدن انسان جراحی آبمرواریدچشم است که نوع مدرن آن فیکو نامیده میشود وبعداز آن لیزیک در مقام دوم است که توسط جراح و متخصص چشم در ایران انجام می ...

لیزیک وآستیگمات

لیزیک وآستیگمات چه ارتباطی دارند ووضعیت آستیگمات بعداز عمل برداشتن عینک چه خواهد بود؟ آستیکمات بعد از عمل فمتولیزیک و لازک کاهش قابل توجهی می یابد
دکتر مهرداد محمدپور