آخرین اخبار : 

بینایی خوب

پیشرفت پاکیمتری قرنیه

سرعت پاکی متری پیشرفت یک نقشه پیشرفت pachymetry اخیر است که در گالیله ایجاد شده است، دستگاه این شیب تغییر در pachymetry، از این رو سرعت نمایش می دهد، برخلاف مقدار واقعی، نسبت به باریک ترین نقطه روی نقشه عنوان ...

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع هنجار در نظر گرفته شد که نسبت به نقشه های انحنای کمتر به تثبیت بیمار وابسته هستند پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه ...

قوزقرنیه

افراد دارای استعداد ژنتیکی نیز تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند. در بیشتر موارد، این بیماری یک طرفه است، اگرچه در یک مطالعه بیان شد که پس از 16 سال ، 50 درصد موارد علائم را در چشم هم ...
دکتر مهرداد محمدپور