درمان ضعیفی چشم

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع […]

ICRS

چهار نوع ICRS برای قوز قرنیه در دسترس است: 1: Intacs (Addition technology Inc.) ، 2: Intacs SK (Addition technology

درمان قوز قرنیه

اگرچه هیچ الگوریتم واحدی برای درمان قوز قرنیه وجود ندارد، اما قاعده کلی حداکثر استفاده از CXL برای جلوگیری از

پیمایش به بالا