روزه داری وضعف بینایی

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع […]

آستیگمات چشم و روزه داری

آیا آستیگمات چشم Astigmatism با روزه داریFasting بیشتر میشود؟ خیر.آستیگماتیسم چشم با روزه داری بیشتر نمیشود.

پیمایش به بالا