آخرین اخبار : 

روزه داری وضعف بینایی

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع هنجار در نظر گرفته شد که نسبت به نقشه های انحنای کمتر به تثبیت بیمار وابسته هستند پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه ...

آستیگمات چشم و روزه داری

آیا آستیگمات چشم Astigmatism با روزه داریFasting بیشتر میشود؟ خیر.آستیگماتیسم چشم با روزه داری بیشتر نمیشود.
دکتر مهرداد محمدپور