آخرین اخبار : 

ضعف چشم

ماتریکس متالوپروتئیناز

بیان قابل توجهی بالاتر MMP-1 در لایه اشکی چشم های کراتوکونیک در مقایسه با چشم های کنترل و پیوند متقابل کلاژن بعد از قرنیه در مطالعه ای توسط Balasubramaniam و همکاران مشاهده شده است. . در این مطالعه سطح فعالیت ...

ژنتیک قوز قرنیه

قوز قرنیه (KC) به عنوان یک اختلال دژنراتیو پیچیده، ژنتیکی ناهمگن و چند عاملی شناخته شده است. KC همراه با دژنراسیون حاشیه ای شفاف (PMD) که با همان روند بیماری اصلی ایجاد می شود اما منجر به تظاهرات بالینی متفاوت ...

فیلم اشک – طبیعی چیست؟

اگرچه ضخامت لایه اشک پیش قرنیه تخمین زده شده 3 میکرون و حجم 3 لیتر است، اما عملکردی حیاتی برای محافظت و روانکاری سطح چشم دارد و از آن در برابر استرس خشک شدن از طریق تبخیر اشک محافظت می ...

معرفی

فیزیولوژی و پیشرفت قوز قرنیه در بسیاری از مطالعات به بررسی تأثیر عوامل مختلف محیطی و محلی بر تغییرات هموستاز لایه اشکی در بیماران قوز قرنیه اشاره شده است، که اشاره به ارتباط قوی بین KC و این عناصر دارد. ...

آنالایزر پاسخ چشمی

این پارامترها و همچنین چندین پارامتر دیگر که از داده‌های ORA به دست می‌آیند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و برخی از آن‌ها در تشخیص چشم‌های قوز قرنیه طبیعی و قوز قرنیه و بین چشم‌های قوز قرنیه طبیعی و ...

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع هنجار در نظر گرفته شد که نسبت به نقشه های انحنای کمتر به تثبیت بیمار وابسته هستند پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه ...
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور