آخرین اخبار : 

ضعف

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع هنجار در نظر گرفته شد که نسبت به نقشه های انحنای کمتر به تثبیت بیمار وابسته هستند پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه ...

خواندن در حین حرکت

یسیاری از مردم همیشه یک کتاب با مجله همراه خود دارند تا در حین راه رفتن یا اتوبوس یا اتومبیل بخوانند در واقع مطالعه زمانی که در راه هستید می تواند چشمان شما را بزرگ و فوکوس را برای آنها دشوارتر ...
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور