آخرین اخبار : 

عوارض ضعیفی چشم

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع هنجار در نظر گرفته شد که نسبت به نقشه های انحنای کمتر به تثبیت بیمار وابسته هستند پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه ...

جراحی عیوب انکساری قرنیه چیست ؟

در این جراحی ها با تغییر در انحنا و ضخامت قرنیه قدرت آن را برای انداختن دقیق تصویر بر روی شبکیه تنظیم می نمایند . امروزه این جراحی ها به سرعت در حال گسترش می باشند و پیشرفت در روش ...

لنز فاکیک

برای اصلاح یک لنز فاکیک کاشته شد. عوارض جانبی مرتبط با این لنزها شامل تابش خیره کننده و هاله، بیضی شدن مردمک چشم، افزایش فشار داخل چشم، رسوب عدسی، آستیگماتیسم القاء شده، و از دست دادن اندوتلیوم قرنیه است. PIOL در ...

ذوب (تحلیل رفتن) قرنیه

ذوب (تحلیل رفتن) قرنیه به دنبال درمان KCN با CXL یک عارضه نسبتاً نادر است. در سال 2011، Labiris و همکارانش یک مورد ذوب (تحلیل رفتن) قرنیه بعد از CXL را برای KCN گزارش کردند. فرد جوانی که تحت CXL ...
دکتر مهرداد محمدپور