آخرین اخبار : 

قرنیه

معرفی

فیزیولوژی و پیشرفت قوز قرنیه در بسیاری از مطالعات به بررسی تأثیر عوامل مختلف محیطی و محلی بر تغییرات هموستاز لایه اشکی در بیماران قوز قرنیه اشاره شده است، که اشاره به ارتباط قوی بین KC و این عناصر دارد. ...

میکروسکوپ بریلوین

این فناوری بر اساس اصل پراکندگی بریلوین است که از برهمکنش نور فرودی با فونون های آکوستیک ذاتی نمونه حاصل می شود. نور پس پراکنده نسبت به نور فرودی تغییر فرکانس یا شیفت بریلوین را تجربه می کند. فونون های ...

آنالایزر پاسخ چشمی

تفاوت بین این دو فشار همان چیزی است که هیسترزیس قرنیه (CH) را تعریف می کند، که معیاری برای میرایی ویسکوز است و بنابراین بازتاب خاصیت ویسکوالاستیک قرنیه است. فاکتور مقاومت قرنیه (CRF)، با معادله P1-kP2 تعیین می شود، که ...

بیومکانیک

در حالی که پیشرفت های فن آوری قابل توجهی برای تشخیص صورت گرفته است نشانگرهای مورفولوژیک قوز قرنیه، این یافته ها مربوط به عوارض بعدی قوز قرنیه می باشد بیماری. تصور می شود که قوز قرنیه با تضعیف بیومکانیکی کانونی شروع ...

سطح قرنیه خلفی

بی نظمی های سطحی را "صاف کنید" و آنها را به BFS یا BFTA ارجاع دهید. این مزیت دومی این است که کره مرجع شباهت بیشتری به کره مرجع دارد شکل قرنیه تجزیه و تحلیل شده، و از این رو تمایل دارد ...

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع هنجار در نظر گرفته شد که نسبت به نقشه های انحنای کمتر به تثبیت بیمار وابسته هستند پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه ...
دکتر مهرداد محمدپور