آخرین اخبار : 

قوزقرنیه

پیوند عرضی کلاژن قرنیه

پیوند عرضی کلاژن قرنیه (CXL) یک روش تهاجمی جدید برای اصلاح ساختار استرومی قرنیه است که اخیراً توسط سازمان غذا و دارو (FDA) برای مدیریت موارد پیشرفته قوز قرنیه تأیید شده است. این روش بر تعامل بین UVA در طول ...

لنز و نصب

انتخاب نوع مناسب لنز و نصب مناسب می تواند در موارد شدید قوز قرنیه از نیاز به پیوند قرنیه جلوگیری کند. حتی پس از پیوند قرنیه، بیماران ممکن است برای اصلاح آستیگماتیسم باقی مانده، به لنزهای تماسی خاصی نیاز داشته ...

ژن های قوزقرنیه

ژن های متعددی در ایجاد قوز قرنیه با شیوع نسبتاً زیاد سابقه خانوادگی مثبت نقش دارند. اگرچه هر دو جنس تحت تأثیر قرار می گیرند، اما به نظر می رسد مردان بیشتر درگیر هستند. علت کراتوکونوس هنوز ناشناخته است. با ...

درمان قوز قرنیه چشم

روش های مختلفی برای درمان قوز قرنیه در دسترس است: عینک و لنزهای تماسی در مراحل اولیه، پیوند عرضی برای تثبیت پیشرفت بیماری، قطعات حلقوی قرنیه اینتراستورمال (ICRS) برای کاهش عیوب انکساری یا صاف شدن قرنیه و کراتوپلاستی نفوذی (PK) ...

قوز قرنیه

قوز قرنیه یک بیماری پیشرونده قرنیه است که با افزایش آستیگماتیسم نامنظم می تواند منجر به نابینایی شود. در حال حاضر، روش های مختلفی برای درمان قوز قرنیه در دسترس است و در موارد خاص، انتخاب مناسب ترین گزینه ممکن ...

درمان قوز قرنیه

اگرچه هیچ الگوریتم واحدی برای درمان قوز قرنیه وجود ندارد، اما قاعده کلی حداکثر استفاده از CXL برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و درمان های همزمان یا مکمل مانند لنزهای حلقه ای و داخل چشم و به حداقل رساندن نیاز ...
دکتر مهرداد محمدپور