آخرین اخبار : 

لازک کاستومایز

جایگذاری Intacs

برای جایگذاری Intacs، کانال را می توان به صورت مکانیکی یا با لیزرfemtosecond در عمق 70-75 درصد از حداقل فشارسنج در محل جایگذاری ایجاد کرد. برخی از مطالعات نتایج بینایی خوبی را با استفاده از روش مکانیکی گزارش کرده اند، ...

اصول اساسی اتصال کلاژن قرنیه

کلاژن نقش حمایتی در بافتهای مختلف انسان ایفا می کند. پیوندهای بین مولکولی بین مونومرهای کلاژن به تقویت ساختار کلاژن کمک می کند. پیوند متقاطع به عنوان یک فرایند طبیعی در قرنیه انسان و همچنین در دوران پیری یا در ...

جدیدترین درمان قوزقرنیه چیست؟

درمان ترکیبی اشعه درمانی و لازک کاستومایز بعنوان جدیدترین درمان قوزقرنیه خفیف در مراحل ابتدایی می باشد. در مراحل متوسط درمان ترکیبی اشعه درمانی یا کراس لینک و رینگ داخل چشمی یا لنز داخل چشمی و در موارد شدید پیوند لایه ...

شهرستان زندگی می کنم.می توانم لیزیک لازک فمتولیزیک یا اسمایل انجام دهم؟

من شهرستان زندگی می کنم می خواهم بدانم اگر امکان دارد عمل لیزیکLasik، لازکLasek،فمتولیزیک Femto Lasik یا رلکس اسمایل Relex Smile کنم  خدمت برسم وگرنه دو هزار کیلومتر راه را نیایم و بعد بفهمم چشمم مشکل داره نمی شه عمل کنم. لطفا راهنماییم ...

شماره چشم قابل اصلاح با لیزیک لازک فمتولیزیک و رلکس اسمایل چند است؟

البته حدود و دامنه اصلاح شماره چشم در عمل برداشتن عینک شامل  لیزیک Lasik, لازک Lasek , فمتولیزیک Femto Lasik, پی آرکی  PRK و ریلکس اسمایل Relex Smile  به مسایل مختلفی مثل معاینات چشمی و انحنا و ضخامت قرنیه بستگی دارد ولی درکل ...

مراقبت های بعد ازلیزیک، لازک، فمتولیزیک و اسمایل

مراقبت های اصلی بعد از عمل لیزیک lasik, لازک lasek , فمتولیزیک Femto lasik, پی آرکی PRK و رلکس اسمایل relex smile مصرف به موقع قطره های چشمی، رعایت بهداشت چشم ها و پرهیز از مالش چشم ها از نکات اساسی می باشند. پاسخ ...
دکتر مهرداد محمدپور