وضعیت مردمک

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع

معاینات چشم

در معاینات چشم ترتیب زیر باید رعایت شود. مثلا اگر قبل از انجام رفراکشن، فشار چشم اندازه گیری شود ممکن

پیمایش به بالا