آخرین اخبار : 

وضعیت مردمک

شاخص های عینی برای تشخیص قوز قرنیه بر اساس در سطوح قدامی و خلفی قرنیه

نمایشگر Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia در Pentacam ارزیابی هایی از ارتفاع قدامی قرنیه، ارتفاع قرنیه خلفی و پاکیمتریک ارائه می دهد. پیشرفت نمایشگر نمایش گرافیکی ضخامت قرنیه را نشان می دهد مشخصات فضایی (CTSP)، و همچنین درصد افزایش ضخامت (PTI) (شکل 2a، ب). علاوه ...

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع هنجار در نظر گرفته شد که نسبت به نقشه های انحنای کمتر به تثبیت بیمار وابسته هستند پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه ...

معاینات چشم

در معاینات چشم ترتیب زیر باید رعایت شود. مثلا اگر قبل از انجام رفراکشن، فشار چشم اندازه گیری شود ممکن است با نامنظم شدن سطح قرنیه انجام رفراکشن دقیق مقدور نباشد. تعیین حدت بینایی Visual Acuity وضعیت مردمک Afferent Pupillary ...
دکتر مهرداد محمدپور