آخرین اخبار : 

پیوند چشم

قوزقرنیه

افراد دارای استعداد ژنتیکی نیز تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند. در بیشتر موارد، این بیماری یک طرفه است، اگرچه در یک مطالعه بیان شد که پس از 16 سال ، 50 درصد موارد علائم را در چشم هم ...

پیوند عرضی کلاژن قرنیه

پیوند عرضی کلاژن قرنیه (CXL) یک روش تهاجمی جدید برای اصلاح ساختار استرومی قرنیه است که اخیراً توسط سازمان غذا و دارو (FDA) برای مدیریت موارد پیشرفته قوز قرنیه تأیید شده است. این روش بر تعامل بین UVA در طول ...
دکتر مهرداد محمدپور