آخرین اخبار : 

چشم رنگی

Corvis ST

مانند ORA، قرنیه از میان دو لایه عبور می کند. اولی زمانی که قرنیه توسط پالس هوا تغییر شکل می‌دهد و از حالت محدب به شکل کمی مقعر تغییر می‌کند، و دوم زمانی که قرنیه به شکل محدب اولیه خود ...

آنالایزر پاسخ چشمی

تفاوت بین این دو فشار همان چیزی است که هیسترزیس قرنیه (CH) را تعریف می کند، که معیاری برای میرایی ویسکوز است و بنابراین بازتاب خاصیت ویسکوالاستیک قرنیه است. فاکتور مقاومت قرنیه (CRF)، با معادله P1-kP2 تعیین می شود، که ...

شاخص های عینی برای تشخیص قوز قرنیه بر اساس در سطوح قدامی و خلفی قرنیه

با این حال، چالش فعلی شناسایی افراد مشکوک به قوز قرنیه یا چشم‌های مستعد است. اسرویی(نام شخص) با حساسیت و ویژگی کافی. این ویژگی برای جراحی انکساری حیاتی است غربالگری. شاخص CLMI-X در سیستم گالیله، انحناهای محوری و آنی قدامی و خلفی، ...

ویدئوکراتوسکوپی

نقشه انحنای محوری قرنیه قوز قرنیه مکان دقیق مخروط دشوار است تعیین کنید. b نقشه انحنای آنی یا مماسی همان قرنیه. موقعیت مکانی مخروط برای تعریف آسان تر است. ج نقشه انحنای گاوسی همان قرنیه، نشان دهنده دقیق تر است ...

حساسیت های چشم

حساسیت‌های چشم معمولاً زودگذر و موقتی بوده و بعد از چند روز حتی بدون درمان بهبود می‌یابند ولی در بعضی موارد مانند ورم بهاره ملتحمه یا انواع آتوپیک، حساسیت سیر چندماهه و یا چند ساله داشته و برای درمان نیاز ...

ساختمان چشم

ساختمان چشم انسان شبیه یک کره است. در قسمت جلوی این کره یک  لایه شفاف به نام قرنیه وجود دارد. نور از محیط خارج وارد قرنیه شده و پس از عبور از مردمک به عدسی می‌رسد. عدسی نور را به ...
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور