آخرین اخبار : 

air pollution&eye

آلودگی هوا و اثرات آن بر چشم

آیا آلودگی هوا برچشم اثر دارد؟ Air Pollution Effect On EYE چشم انسان در برابر آلودگی هوا آسیب پذیر است. اثرات آلودگی هوا بر بهداشت  چشم ازطیف  بدون علامت و خفیف تا  شدید متغیر است. این علایم ممکن است احساس ناراحتی مزمن در چشم ویا احساس تحریک ...
دکتر مهرداد محمدپور