آخرین اخبار : 

آبمروارید ثانویه

آب مروارید ثانویه یا کدورت کپسول خلفی (PCO)

در واقع یک آبمروارید حقیقی نیست و عبارت است از

کدورت لایه پشتی محل قرارگیری لنز داخل چشمی

(اصطلاحا کپسول خلفی) که در برخی از افراد ماه ها یا

سالها پس از انجام جراحی آبمروارید و قرار دادن لنز داخل چشمی،

ایجاد می شود

این حالت می تواند باعث تاری دید بیمار پس از جراحی آبمروارید

شود این حالت بطور نسبتا شایع پس از جراحی آبمروارید ایجاد شده

و به آسانی با استفاده از لیزر و بطور سرپایی توسط جراح متخصص

چشم قابل درمان است

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور