آخرین اخبار : 

بهترین دکتر برای اصلاح آستیگمات با لیزر

بهترین دکتر برای اصلاح آستیگمات با لیزر:
خیلی وقتها بیماران سوال می کنند که ایا میتوان آستیگمات را با لیزر لازک لیزیک فمتولیزیک و یا اسمایل چشم اصلاح کرد یا خیر؟


باید گفت این بستگی به شرایط متعددی مثل میزان و نوع آستیگمات سن بیمار ضخامت قرنیه و شیب قرنیه دارد و نمی توان برای همه بیماران یک نوع لیزر پیشنهاد کرد ولی در اکثریت بیماران می توان با لیزرهای پیشرفته موارد آستیگمات منظم را تا حدود زیادی اصلاح کرد.

, , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور