جراحی پی آرکی، لازک، فمتولیزیک

مدیریت درد پس از هر عمل جراحی برداشتن عینک از چشم یک مسئله چالش برانگیز است و درد حاد پس از عمل (درد پس از عمل) بعد از تراش لیزری سطح
چشم نیز از این قاعده مستثنی نیست. همچنین یک وضعیت ناراحت کننده عاطفی را بر بیمار و جراح تحمیل می کند. استراتژی های مختلفی قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل برای تعدیل درد حاد پس از عمل پس از ابلیشن ها یا تراش لیزری سطحی پیشرفته ایجاد شده است. نسبت به یکدیگر، این موضوع همچنان برای بحث باز است. در این بررسی، ما به دنبال ارائه یک مرور کلی به روز از استراتژی های مختلف کنترل درد پس از عمل برای کمک به جراحان برای ایجاد یک برنامه مدیریت موثرتر بودیم. علاوه بر این، تأثیر درد پس از عمل بر کیفیت زندگی بیماران و اهمیت زمان در معاینات پیگیری بعد از عمل در درمان بیمارانی که ابلیشن لیزری سطحی دریافت می‌کنند را بررسی کردیم که در پستهای بعدی توضیح خواهیم داد.

پیمایش به بالا