آخرین اخبار : 

نامبروان و بهترین دکتر و جراح چشم پزشک و استاد عمل برداشتن عینک کیست؟

نامبروان و بهترین دکتر و جراح چشم پزشک و استاد

عمل برداشتن عینک کیست؟

بهترین دکتر برای عمل لازک اسمایل لازک سفارشی پی آرکی فمتولیزیک

و اپی لیزیک و ترانس اپی تلیال لازک و پی آرکی و ریفایند ترانس اپی

تلیال پی آرکی و لازک بدون درد کسی است که سالها تجربه انجام این

عملهای جراحی را با موفقیت انجام داده شاگردان زیادی پرورش داده

و اکنون مقالات زیادی در این اعمال جراحی منتشر کرده از هیچ سهمیه

و رانتی استفاده نکرده و با زحمت و تلاش خودش از سربازی به

سرداری رسیده و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می باشد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور