آخرین اخبار : 

ویدئوکراتوسکوپی

نقشه انحنای محوری قرنیه قوز قرنیه مکان دقیق مخروط دشوار است تعیین کنید. b نقشه انحنای آنی یا مماسی همان قرنیه. موقعیت مکانی مخروط برای تعریف آسان تر است. ج نقشه انحنای گاوسی همان قرنیه، نشان دهنده دقیق تر است ترسیم راس و مخروط قرنیه، ایده آل برای روش های لیزر انکساری درمانی چشم قوز قرنیه d نقشه اپیتلیال، نازک شدن روی مخروط، با تطابق زیاد در مکان با نقشه گاوسی و شباهت نزدیک با نقشه آنی

پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور