آخرین اخبار : 

چشم پزشکی برتر ایران

بهتر است سوال شود بهترین دکتر چشم در زمینه قرنیه یا شبکیه یا گلوکوم یا حدقه یا عصب چشم کیست
چون چشم رشته های فوق تخصصی زیادی دارد و نمی توان یک نفر را در همه زمینه ها صاحب نظر دانست

بنابراین نوع فوق تخصص مربوطه برای پاسخ الزامی می باشد
به هر حال بهترین فرد برای تشخیص بهترین پزشک بیمار می باشد پس رضایتمندی بیماران شرط اول احراز رتبه برتر می باشد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور