آخرین اخبار : 

علل انسداد مجرای اشکی در کودکان چیست؟

علل انسداد مجرای اشکی در کودکان چیست؟

مجرای اشک یک کانال ضروری است که توسط آن مایعات خارج می‌شوند. در واقع می‌توان گفت که از طریق این مجراهاست که آبی که مرتبا سطح چشم را خیس می‌کند ، خارج می‌شود. انسداد مجرای اشکی باعث می‌شود تا این قطرات اشک نتوانند به صورت عادی از چشم خارج شوند و در چشم تجمع پیدا می‌کنند که در نهایت باعث می‌شود که چشم اشک آلود، خیس و حالت التهابی داشته باشد.

بسیاری از نوزادان زمانی که به دنیا می‌آیند در چندین ماهه اول این مجرای اشک را به صورت تکامل یافته ندارند و می‌توان این‌طور گفت که مجرای اشکی آن ها به صورت کامل رشد پیدا نکرده است که این مشکل به نوبه خود می‌تواند باعث انسداد مجرای اشکی، اشک ریختن بیش از حد از چشم و عفونت های چشمی شود.

انسداد مجرای اشک در بسیاری از کودکان شایع است و طبق آمار می‌توان گفت که حدود یک سوم از نوزادانی که به دنیا می‌آیند دچار انسداد مجرای اشکی می‌شوند. خوشبختانه این انسداد یک بیماری جدی نیست و می‌توان با انجام روش های ساده ای آن را درمان کرد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور